ЗНО 2022

Із наказом МОНУ щодо проведення ЗНО 2022 можна ознайомитись за посиданням:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0682-21#Text