Нормативно-правове забезпечення

Нормативно-правове забезпечення роботи ЗЗСО

Законодавство України про загальну середню освіту базується на Конституції України складається з Закону України «Про освіту», Закону «Про загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України. Закон визначає правові, фінансові та організаційні засади розвитку системи загальної середньої освіти.

      Основними завданнями загальної середньої освіти є:

  • виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої трудової діяльності;
  • формування особистості, світогляду, розвиток здібностей учня та наукового світогляду;
  • забезпечення права громадян на доступність та безоплатність здобуття загальної середньої освіти;
  • реалізація права учнів на вільне формування політичних та світоглядних переконань;
  • визначення обов’язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за правопорушення.

    Загальна середня освіта – це процес оволодіння учнями необхідних знань, поглядів та світобачення для інтелектуального, фізичного та соціального розвитку особистості. Формування загальнолюдських цінностей, що ґрунтується на засадах гуманізму, взаємоповаги між націями, народами в інтересах родини, суспільства, держави. Законом встановлено термін навчання, організація навчально-виховного процесу (плани та навантаження учнів), права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу. 


Конституція України

Конвенція про права дитини

Закони України:

“Про освіту”

“Про повну загальну середню освіту”

Укази Президента України:

“Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”

“Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді”

“Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти”

“Про Національну доктрину розвитку освіти”

Постанови Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 “Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 87 “Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти”

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2017 року №588 “Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р “Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року

Накази Міністерства освіти і науки України:

Наказ МОН України від 16.08.2023 № 1/12186-23 “ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 2023/2024 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Наказ МОН України від 18.08.2023 №1014 “Про затвердження Типової освітньої програми для навчання дітей, які виїхали з України внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації і здобувають освіту одночасно в закладах освіти країни перебування та України”

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»

Концепції:

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Проект Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Листи Міністерства освіти і науки України:

Лист МОН України від 12.09.2023 №1/13749-23 “Про інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році”

Лист МОН України від 28.08.2023 №1/12816-23 “Про проведення Першого уроку

Лист МОН України від 24.08.2023 №1/12702-23 “Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2023/2024 навчальному році

Лист МОН України від 16.08.2023 №1/12186-23 “Про організацію 2023/2024 навчального року в закладах загальної середньої освіти

Лист МОН України від 14.08.2023 №1/12038-23 “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2023/2024 навчальному році

Лист МОН України від 16.05.2023 №1/6900-23 “Про організацію та проведення заходів з питань безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу на час літніх канікул

Організація освітнього процесу в умовах воєнного часу

Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану

Постанова КМУ від 24.06.2022 р. № 711 «Про початок навчального року під час дій правового режиму воєнного стану в Україні»

Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні

Про посилення координації

Інші нормативні документи:

Рішення виконкому від 13.01.2023  № 3  Про ведення обліку дошкільного та шкільного віку на території Донецької селищної ради у 2023 році

Виписка з Єдиного державного реєстру