НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА БІБЛІОТЕК ЗЗСО

– ЗАКОН УКРАЇНИ “ПРО ОСВІТУ”

 

– ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО БІБЛІОТЕКИ І БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ

 

– СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕЧНОЇСПРАВИ НА ПЕРІОД ДО 2025 РОКУ “ЯКІСНІ ЗМІНИ БІБЛІОТЕК ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ”

 

– НАКАЗ МОН № 1228 ВІД 22.08.2017 “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОБЛІК ПІДРУЧНИКІВ І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ У БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ”

 

– НАКАЗ МОН 14.12.2012 № 1427 ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ, УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ І ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ВИХОВАНЦІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПІДРУЧНИКАМИ ТА НАВЧАЛЬНИМИ ПОСІБНИКАМИ

 

– НАКАЗ МОН №929 ВІД 26.06.2017 “ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ДЕСЯТКОВОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ В ПРАКТИКУ РОБОТИ БІБЛІОТЕК”

 

– НАКАЗ МОН №340 ВІД 19.04.2017 “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ТИПОВИХ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ В УКРАЇНІ”

 

КОНЦЕПЦІЯ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ МЕРЕЖІ БІБЛІОТЕК ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

 

– НАКАЗ МОН УКРАЇНИ № 517 ВІД 13.06.2013 “ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ МІНІСТЕРСТВА КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ВІД 16 ЛИПНЯ 2007 РОКУ N 44 (ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ЗАКЛАДІВ ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ)”

 

– ІНСТРУКЦІЯ З ОБЛІКУ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ

 

– БІБЛІОТЕЧНА СТАТИСТИКА. МІЖДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ ГОСТ 7.20.2000

 

– ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОБЛІК ПІДРУЧНИКІВ І НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ У БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ, ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

 

– ЛИСТ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ПРО ВІДНЕСЕННЯ ДО БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ

 

– ІНСТРУКЦІЯ З ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 

– ЛИСТ ДЕРЖАВНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ПРО НАРАХУВАННЯ ЗНОСУ НА НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

 

– ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК СПИСАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ З БАЛАНСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

 

– ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТИПОВИХ ФОРМ З ОБЛІКУ ТА СПИСАННЯ

 

– ІНСТРУКЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ТА ПОРЯДОК ОБМІНУ

 

– ІНСТРУКЦІЯ З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

 

– ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКІВ