Фінансові ресурси

Кошторис 2024

Баланс 2023

Фінансовий звіт січень-травень 2023

Фінансовий звіт червень-серпень 2023

Фінансовий звіт вересень-грудень 2023


Баланс на 01 жовтня 2023

Пояснювальна на 9 місяців 2023

Звіт 2 д с

Додаток 20

форма 7 заборгованість

форма 4-3 2

форма 4-3 1

форма 4-2

форма 4-1

форма 2-м 1

форма 2- м 2


 

Баланс на 01.07.2023

Пояснювальна записка за перше півріччя 2023 року

Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2023 року

Форма-4-3

Форма-4-3 7321

Форма-4-2

Форма-4-1

Форма-2 1031

Форма-2 1021

Форма- 7 заборгованість

Довідка 7д, 7м


Баланс на 01.04.2023

Довідка на 01.04.2023

Звіт про фінансовий результат на 01.04.2023

Пояснювальна на 01.04.2023

форма 2-м 1021 на 01.04.2023

форма 2-м 1031 на 01.04.2023

форма 4-1 на 01.04.2023

форма 4-2 на 01.04.2023

форма 4-3 на 01.04.2023

форма 7 на 01.04.2023


КОШТОРИС на 2023 р.

Пояснювальна записка за 2022 рік

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на 1 січня 2023 року

форма 1-дс, баланс на 01 січня 2023 року

форма 2-дс, звіт про фінансові результати за 2022 рік

форма N2м 1031, звіт про надходження та використання коштів загального фонду

форма N2м 1021, звіт про надходження та використання коштів загального фонду

форма N2м 1061, звіт про надходження та використання коштів загального фонду

форма N2м 1200, звіт про надходження та використання коштів загального фонду

форма 3-дс, звіт про рух грошових коштів за 2022 рік

форма 4-дс, звіт про власний капітал за 2022 рік

форма N4-1м, звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги

форма N4-2м, звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

форма N4-3м, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

форма 5-дс, примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік

форма N 7м, звіт про заборгованість за бюджетними коштами, річна

Пояснювальна записка

Баланс на 01.10.2022

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м).Додаток 1. п.1 р.1

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м).Додаток 1

Звіт про фінансові результати.Форма №2-дс

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м)

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)

Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів у 2022 році

Реєстр бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів у 2022 році. Довідка про зміни до кошторису 2022